I snart 20 år har jeg arbejdet med netværk og synergi, så derfor er værkstøjskassen stor. Og jeg vil meget gerne fortsat udvikle og dele værktøjer. Så her er lidt til fri afbenyttelse, hvis du tænker at der er fejl eller mangler, så mail gerne .. der er altid plads til forbedringer.

Det kan også være at du har et værktøj, som du gerne vil afprøve i fællesskab – det kan også være en mulighed!

Værktøj ” Min relationsbank”

Det kræver ofte mod, at turde prale med sine kompetencer og positionere sig aktivt i et netværk.

Relationsbanken er sådan en ”kom så i gang” øvelse, hvor man lærer gruppen at kende og samtidig bliver de forskellige kompetencer i gruppen synlige.

Jeg har med stor succes lavet øvelsen i andre kulturer – øvelsen kan gentages med nye ”banko-plader”.

Hent værktøjerne på min LinkedIN profil

Klarlæg dit netværk

Vi er forskellige, nogle er gode til at huske, andre til at skrive og andre igen til at være visuelle.. Jeg tilhører de visuelle, og derfor bruger jeg en cirkel, når jeg skal have overblik over mit netværk, cirklen kan ændres så den passer til dine behov.

Vigtigt lav en model der passer til dine behov og ønsker, gør det nemt – så du har lyst til at holde modellen vedlige. Der er et eksempel på hvordan jeg udfylder min – og øver mig i at være modig .. det kan være vinterbadning.

ARP-netværker

Hvis man skal have udbytte af ”at netværke”, kan A(agere og sæt en Agenda), R(skab relationer og resultater) og P (positioner dig og vær PÅ) være godt at anvende. Det er godt at sætte sin egen dagsorden og beslutte hvad man gerne vil have med fra netværket – og hvad man gerne selv vil bidrage med. Når man kommer hjem, husk så også at evaluere – fik jeg skabt et resultat – var netværksmødet som jeg havde forventet, og var tids/energi-forbrug ok?

Min netværksprofil

Det er godt at have en neværksprofil klar, det svarer lidt til elevatortalen.

Sådan at man har et par gode stikord parat om ens baggrund og formål med at deltage i netværket.

Jeg har lavet et eksempel på hvordan, den kan se ud .. denne var udgangspunktet for et nordisk gensyn med iværksættere