Jeg oplever at vores nordiske baggrund giver en særlig identitet – og men en master i Nordisk Kulturarv har jeg arbejdet med netop vores nordiske samklang.

Udgangspunktet for min masteropgave, var ”at flere fik ejerskab til vores kulturarv”. Derfor tilbyder jeg at udvikle kreative processer som skaber bedre sammenhængskraft.